Chính sách về Quyền riêng tư


Blog Cà Phê long trọng công bố dưới đây chính sách đảm bảo quyền riêng tư hợp pháp của người sử dụng Blog Cà Phê tại địa chỉ www.blogcaphe.com
Xin hãy đọc kỹ những quy định trong bản chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, xin đừng sử dụng Blog Cà Phê tại địa chỉ www.blogcaphe.com
Bằng việc viếng thăm và sử dụng Blog Cà Phê tại địa chỉ nói trên, quý vị đã đồng ý những điều khoản của chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư được trình bày sau đây.
Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân
Blog Cà Phê cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm.
Xin lưu ý rằng Blog Cà Phê có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào Trang tin và các thông tin liên quan đến Blog Cà Phê cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.
Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng
Để đáp ứng yêu cầu của quý vị, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Blog Cà Phê có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ, và địa chỉ email.
Blog Cà Phê có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.
Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Trang tin điện tử Việt Nam 24h, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.
Bảo mật
Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.
Tuy nhiên, Blog Cà Phê luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.
Tính chính xác của thông tin thu thập
Blog Cà Phê có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà chúng tôi có được liên quan đến hoạt động của Trang tin.
Nhận diện khách viếng thăm
Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookie”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thăm Trang tin, thông tin này có thể giúp Blog Cà Phê tiếp tục cải thiện hoạt động.
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookie để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Blog Cà Phê này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng thông tin điện tử, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookie được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Trang tin điện tử Việt Nam 24h.
Nếu quý vị không muốn nhận các cookie, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.
Thay đổi chính sách riêng tư
Blog Cà Phê có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Trang tin, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.

0/Post a Comment/Comments